Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chúng tôi chỉ có thể đặt mua một phần & nbsp; XCSZP590L01M12 như một phụ tùng cho cảm biến từ & nbsp; được mã hóa phải không ?

Published date: 18 tháng tư 2020

XCSZP590L01M12 là tài liệu tham khảo được viết trực tiếp trên cảm biến từ. Phần này không được bán riêng vì XCSDMP590L01M12 được phân phối dưới dạng thiết bị hoàn chỉnh:Cảm biến XCSZP590L01M12 + nam châm XCSZP1.Chỉ có nam châm XCSZP1 là có sẵn như là phụ tùng.Vì lý do tiếp thị, chúng tôi không phân phối riêng phần cảm biến, ngay cả khi số mã bộ phận được đánh dấu trên công tắc. Nam châm XCSZP1 có sẵn riêng vì trong một số ứng dụng chúng ta cần sử dụng 2 nam châm.Vì vậy, nếu bạn cần thay thế cảm biến XCSZP5902L01M12, thì chỉ có khả năng đặt hàng tham chiếu đầy đủ XCSDMP590L01M12 được cung cấp cùng với nam châm.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.