Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Độ chính xác của đầu vào tương tự và đầu ra tương tự trên các biến tần ATV630 là bao nhiêu ?

Published date: 18 tháng tư 2020

+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 for a temperature variation 60 °C analog input +/- 1 % AO1, AO2 for a temperature variation 60 °C analog output Trong đó AI = Analog Input AO = Analog Output

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.