Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các chẩn đoán khác nhau gì có thể với phần mềm unity Pro ?

Published date: 18 tháng tư 2020

Có thể có dưới 2 loại Chẩn đoán: Chẩn đoán hệ thống: Chẩn đoán hệ thống liên quan đến việc phân tích trạng thái PLC. Nó là một phần của hệ thống phân phối và luôn hoạt động mà không cần lập trình. Chẩn đoán quá trình: Chẩn đoán quy trình quan sát môi trường PLC bên ngoài và nhận biết liệu các thiết bị xử lý có hoạt động ở chế độ được chỉ định hay không.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.