{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Các thông báo xem sự kiện chẩn đoán sẽ được chuyển từ CPU chính sang CPU dự phòng sau khi chuyển đổi ?

Vì các sự kiện được lưu trữ trong bộ đệm chẩn đoán trong chính CPU, do đó nó sẽ không trao đổi trong quá trình chuyển đổi.

Nội dung này có hữu ích không?