Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các thông báo xem sự kiện chẩn đoán sẽ được chuyển từ CPU chính sang CPU dự phòng sau khi chuyển đổi ?

Published date: 18 tháng tư 2020

Vì các sự kiện được lưu trữ trong bộ đệm chẩn đoán trong chính CPU, do đó nó sẽ không trao đổi trong quá trình chuyển đổi.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.