Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các thông báo lỗi đã đăng nhập trong Bộ đệm chẩn đoán sẽ bị xóa nếu CPU M580 có nguồn điện Chu kỳ không ?

Published date: 18 tháng tư 2020

Không, dữ liệu Bộ đệm chẩn đoán sẽ được duy trì khi mất điện vì nó được lưu trong bộ nhớ flash CPU M580.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.