Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có bao nhiêu sự kiện được lưu trữ trong bộ nhớ đệm (không lưu trữ) trong M580? ?

Published date: 18 tháng tư 2020

Số lượng tin nhắn được hiển thị trong danh sách chỉ được xác định bởi kích thước của bộ nhớ khả dụng. Nếu bộ nhớ không đủ: thông tin DIAG nhấp nháy trên thanh trạng thái, các thông báo liên quan đến lỗi đã biến mất và đã được xác nhận (nếu họ cần xác nhận) sẽ bị xóa. Kích thước của bộ đệm chẩn đoán / chẩn đoán là 4 KB.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.