Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Bộ đệm chẩn đoán được lưu ở đâu - EEPROM, RAM, v.v. của M580?

Published date: 18 tháng tư 2020

Bộ đệm chẩn đoán khả dụng trong bộ nhớ Flash của M580. Kích thước của bộ đệm chẩn đoán / chẩn đoán là 4 KB. Tiêu th bộ nhớ đệm có thể được theo dõi trong cửa sổ thuộc tính DiagViewer.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.