Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chúng ta có thể thay đổi đường dẫn của ghi chú AOA ?

Published date: 18 tháng tư 2020

Đường dẫn để lưu trữ ghi chú không thể được cấu hình. Dưới đây là đường dẫn mặc định cho tệp được lưu trữ Ghi chú: Đối với máy chủ: Ghi chú có sẵn ở đó: CC:\Program Files\Schneider Electric\EcoStruxure Augmented Operator Advisor\WSF\note.db Đối với máy lẻ: Các ghi chú được lưu trong máy tính bảng nhưng nó được mã hóa. Bạn không thể có quyền truy cập.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.