Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tạo thu thập ứng dụng Windows Nhật ký ""Trình xem sự kiện"" như thế nào ?

Published date: 18 tháng tư 2020

Để tạo các nhật ký này, vui lòng làm theo các bước được liệt kê dưới đây: 1.Mở ""Trình xem sự kiện"" bằng cách nhấp vào nút ""Start"" 2. Nhấp vào Control Panel"" > ""System and Security"" > ""Administrative Tools"", và nhấp đúp vào ""Event Viewer"" 3. Nhấp để mở rộng ""Windows Logs"" trong khung bên trái, sau đó chọn ""Application"". 4. Nhấp vào menu ""Action"" và chọn ""LSave All Events As"". 5. Đặt tên cho tệp ""eventviewer.evtx"" và nhấp vào nút ""Lưu"". 6. Nhấp vào nút ""OK"" nếu bạn thấy hộp thoại ""Display Information"".

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.