Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cổng Ethernet / IP không hiển thị trong phần mềm Pactware và fieldcare trong khi tích hợp với M580.

Published date: 18 tháng tư 2020

Điều này là do không có sẵn Ethernet / IP Communication DTM không được cài đặt trong máy chủ. Kiểm tra xem DTM giao tiếp Ethernet / IP có được cài đặt trên PC chủ không. Nếu không thì có thể được tải xuống từ liên kết dưới đây và được cài đặt: https://www.se.com/ww/en/download/document/EtherNetIP+Communication+DTM+Library/

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.