Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thứ tự thực hiện chương trình cho logic bậc thang trong studio Telepace là gì ?

Published date: 18 tháng tư 2020

Bộ điều khiển đánh giá từng thành phần hoặc khối chức năng trong mạng theo trình tự bắt đầu ở góc trên cùng bên trái; hoặc ROW 1, CỘT 1. Đánh giá bậc thang di chuyển xuống cột 1 cho đến khi đến hàng 8. Việc đánh giá sau đó tiếp tục ở đầu cột 2 và di chuyển xuống hàng 8 một lần nữa. Quá trình này tiếp tục cho đến khi toàn bộ mạng đã được đánh giá. Nếu có nhiều hơn một mạng, việc đánh giá sẽ tiếp tục đến mạng tuần tự tiếp theo trong chương trình cho đến khi toàn bộ chương trình được đánh giá.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.