Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

CPU Modicon M580 có hỗ trợ cho bộ xử lý 32-bit không?

Published date: 18 tháng tư 2020

M580 ePAC được thiết kế dựa trên kiến trúc chip ARM (Advanced RISC Machine), một bộ chip 32 bit, nên M580 hoàn toàn tương thích với bộ xử lý 32-bit.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.