Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có bao nhiêu thiết bị phụ có thể được kết nối trên mỗi kênh của module BMXNOM0200 ?

Published date: 18 tháng tư 2020

Trên mỗi kênh của BMXNOM0200, chúng ta có thể kết nối 32 thiết bị nối tiếp.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.