{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

"Number of application specific channel” nghĩa là gì đối với Modicon M340?

Số kênh cụ thể của ứng dụng cho biết có bao nhiêu kênh truyền thông chuyên biệt có thể được sử dụng đối với Modicon. Số lượng kênh tùy thuộc vào CPU model.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
ATV310H037N4E
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
ATV310H037N4E