Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Number of application specific channel” nghĩa là gì đối với Modicon M340?

Published date: 18 tháng tư 2020

Số kênh cụ thể của ứng dụng cho biết có bao nhiêu kênh truyền thông chuyên biệt có thể được sử dụng đối với Modicon. Số lượng kênh tùy thuộc vào CPU model.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.