Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể điều chỉnh chỉ số kWh hiển thị trên đồng hồ đa năng PM5350 không?

Published date: 18 tháng tư 2020

PM5350 chỉ thanh ghi thôi, không có bộ nhớ, nên không edit được value hiển thị. Tín hiệu lấy từ CT về được convert thành giá trị chuyển vào thanh ghi và hiển thị ra màn hình luôn. PM8000 seri thì được (PM8240) hoặc 1 số dòng ION (ION7330 , ION7650) thì được.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.