Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể dùng cáp interlocking máy cắt MVS và NW với nhau không?

Published date: 18 tháng tư 2020

Hoàn toàn được. Nếu bạn có 1 máy cắt dòng MVS và 1 máy cắt dòng NW, bạn muốn interlock chúng với nhau bằng cáp cho hệ thống ATS, bạn sẽ cần 2 mã 47926 + 1 mã 33209 https://www.se.com/ww/en/product/47926/cable-interlocking-adaptation-fixture---for-masterpact-nw-fixed-or-drawout/ https://www.se.com/ww/en/product/33209/2-cables-2.5m-for-interlocking-any-combination---nt-nw-fixed-or-drawout/

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.