Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

So sánh ACB dòng MasterPact và EasyPact

Published date: 18 tháng tư 2020

Hầu hết các tính năng và chất lượng ACB của dòng MasterPact (NW) và EasyPact (MVS) là tương đồng nhau.Có 2 điểm chính khác nhau các bạn cần lưu ý đó là:- NW: có liên động điện và có truyền thông Modbus - MVS: không có liên động điện và không có truyền thông Modbus

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.