Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Xếp hạng IP của XCMD2102L2 là gì ?

Published date: 18 tháng tư 2020

Xếp hạng IP cho XCMD2102L2 là IP66 & IP67.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.