Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cáp điện đã bao gồm cho thiết bị XMLG010D21 & XMLG001D21

Published date: 18 tháng tư 2020

Cáp chưa có bao gồm cho XMLG010D21 & XMLG001D21 Trên những thiết bị XMLG010D21 & XMLG001D21; hay như (XML G***D21 ) có đầu nối tín hiệu điện là M12 3 Chân dạng đầu cái. Những thiết bị bên dưới phù hợp cho đầu nối cái và đã có sẵn dây tín hiệu 1. Đã đấu sẵn M12, dạng thẳng, đầu nối cái 2 m - XZ CP1141L2 2. Đã đấu sẵn M12, dạng thẳng, đầu nối cái 5 m - XZ CP1141L5 3. Đã đấu sẵn M12, dạng thẳng, đầu nối cái 10 m - XZ CP1141L10 4. Đã đấu sẵn M12, dạng thẳng, đầu nối cái 2m - XZ CP1241L2 5. Đã đấu sẵn M12, dạng thẳng, đầu nối cái 5m - XZ CP1241L5 6. Đã đấu sẵn M12, dạng thẳng, đầu nối cái 10m- XZ CP1241L10

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.