Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Biến tần ATV340D30N4E có hỗ trợ Line Choke hay chưa?

Published date: 18 tháng tư 2020

Cho những biến tần trên 30kW, ATV340D30N4E...D75N4E, một DC Choke đã được tích hợp, vì vậy một Line Choke mở rộng là không cần thiết Lưu ý: Line Choke mở rộng là không cần thiết cho những biến tần ATV340D30...D75N4E Trong đó đã tích hợp Line Choke phục vụ cùng chung chức năng với bộ mở rộng

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.