{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Biến tần ATV340D30N4E có hỗ trợ Line Choke hay chưa?

Cho những biến tần trên 30kW, ATV340D30N4E...D75N4E, một DC Choke đã được tích hợp, vì vậy một Line Choke mở rộng là không cần thiết Lưu ý: Line Choke mở rộng là không cần thiết cho những biến tần ATV340D30...D75N4E Trong đó đã tích hợp Line Choke phục vụ cùng chung chức năng với bộ mở rộng

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
ATV320U04M2C
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
ATV320U04M2C