Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thời gian lấy mẫu của ngõ vào số LI trên biến tần ATV71

Published date: 18 tháng tư 2020

Ngõ vào số LI: Thời gian lấy mẫu tối đa là 2 ms ± 0.5 ms

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.