Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Số lượng chính xác của ổ cắm TCP có thể mở rộng được trong bộ điều khiển M172P là bao nhiêu?

Published date: 18 tháng tư 2020

Để mở rộng số lượng ổ cắm TCP có sẵn trong TM172 Bạn có thể đặt số này trong Kết nối. Số lượng ổ cắm bổ sung tối đa là 3, với tổng số 6 ổ cắm, 5 cho HMI và một ổ cắm nên được dành riêng cho kết nối từ xa với phần mềm SoMachine.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.