Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thông số định mức của điện trở hãm trên ATV610 là gì

Published date: 18 tháng tư 2020

ATV610 được thiết kế không bao gồm transitor hãm cũng như để gắn ngoài, vì vậy không có option cho điện trơ hãm trên ATV610

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.