Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể bỏ 9001KA2 vào trong 9001KRD1UH1 được không

Published date: 18 tháng tư 2020

Mã hàng 9001KRD1UH1 đã được chế tạo riêng với tiếp điểm của nó, nó khác với loại 9001KA nên không gắn được

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.