Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Dòng điện nhỏ nhất có thể cài đặt trên ATS22 là gì?

Published date: 18 tháng tư 2020

Giá trị dòng điện động cơ nhỏ nhất có thể cài trên khởi động mềm ATS22 là = 0.4 x Icl VD: 0.4 x 32= khoảng 13A Vì dòng định mức của động cơ = 0.4 Icl (có lúc dùng motor nhỏ hơn khởi động mềm)

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.