Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

ATV630 tuân thủ tiêu chuẩn IEEE512-1992 hoặc % độ méo dạng sóng hài như thế nào

Published date: 18 tháng tư 2020

ATV630 có thể đáp ứng tiêu chuẩn sóng hài IEEE 519, để đáp ứng tiêu chuẩn này cần gắn thêm bộ lọc thụ động (5%) hoặc dòng ATV630 có tích hợp sẵn bộ lọc sóng hài , chi tiết hơn xin tham khảo catalogue trong link sau: https://www.se.com/ww/en/download/document/DIA2ED2140502EN/

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.