Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mạch nghịch lưu trong biến tần ATV320 theo cấu hình loại nào và có bao nhiêu IGBT

Published date: 18 tháng tư 2020

Mạch chỉnh lưu của ATV320 có 6 IGBT và theo cấu hình 2 cấp

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.