Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tốc độ suy giảm tốc độ (tốc độ trượt) đầu ra động cơ của biến tần ATV320 là bao nhiêu

Published date: 18 tháng tư 2020

Độ suy giảm tốc độ phía đầu ra động cơ khi dùng với đông cơ không đồng bộ, vòng hở là 1-100 (vòng/phút)

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.