Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khả năng chịu đựng ngắn mạch đầu ra và thời gian chịu đựng là bao nhiêu đối với ATV3230?

Published date: 18 tháng tư 2020

Khả năng chịu ngắn mạch đầu ra và thời gian chịu đựng của ATV320 tương ứng là 10*In trong thời gian 10µs

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.