Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Sai số tần số ngõ ra của biến tần ATV320 là bao nhiêu?

Published date: 18 tháng tư 2020

Sai số tần số ngõ ra của ATV320 là +/- 10%, theo độ trượt thông thường là 0.2Tn dến Tn.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.