Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chức năng của bộ lọc thụ động của dòng ATV71 là gì?

Published date: 18 tháng tư 2020

Bộ lọc thụ động được sử dụng để giảm sóng hài với tổng hệ số méo dạng sóng hài nhỏ hơn 16% hoặc 10%. Các tỷ lệ này có thể giảm xuống 10% hoặc 5%, nếu bộ lọc được sử dụng với cuộn DC choke

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.