{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Chức năng của bộ lọc thụ động của dòng ATV71 là gì?

Bộ lọc thụ động được sử dụng để giảm sóng hài với tổng hệ số méo dạng sóng hài nhỏ hơn 16% hoặc 10%.
Các tỷ lệ này có thể giảm xuống 10% hoặc 5%, nếu bộ lọc được sử dụng với cuộn DC choke
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 71
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 71