Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể sử dụng Line Choke cho biến tần HHP ATV71?

Published date: 18 tháng tư 2020

Cuộn line choke là tùy chọn và nó phải được đặt hàng với dòng ATV71xxD, trong khi DC choke được trang bị như là tiêu chuẩn

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.