Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Biên độ âm của bộ còi báo không đèn là bao nhiêu?

Published date: 18 tháng tư 2020

Biên độ âm của bộ còi báo không đèn báo 90 dB 6,8 kHz

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.