Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Công suất tối đa chạy qua tiếp điểm NC trong rơle RXM2LBP27?

Published date: 18 tháng tư 2020

Công suất tối đa chạy qua tiếp điểm NO của RXM2LBP27 là 625VA

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.