Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Công suất tiêu thụ tối thiểu của một tiếp điểm phụ OF lắp trong ACB dòng Masterpact là bao nhiêu?

Published date: 18 tháng tư 2020

Có hai loại tiếp điểm OF đối với ACB dòng Masterpact và công suất tiêu thụ tối thiểu của tiếp điểm báo trạng thái ON-OFF (OF) như phía dưới: Tiếp điểm 'OF' Standard: Tải tối thiểu 100mA / 24V Tiếp điểm 'OF' low level: Tải tối thiểu 2mA / 15V

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.