Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Quantum Safety CPU có hỗ trợ yêu cầu chuyển ứng dụng từ CPU chính sang CPU chờ bằng chương trình logic không ?

Published date: 18 tháng tư 2020

Không, yêu cầu chuyển ứng dụng từ CPU chính sang CPU chờ không được hỗ trợ với Quantum Safety CPU sử dụng logic chương trình vì từ lệnh hệ thống% SW60 không được hỗ trợ với Quantum Safety CPU. Do đó chuyển ứng dụng có thể được thực hiện thủ công từ màn hình LCD CPU

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.