Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các hạn chế về lập trình Ngôn ngữ cho Quantum SIL3 project là gì.

Published date: 18 tháng tư 2020

Để lập trình project Quantum SIL3, bạn chỉ sử dụng được 2 ngôn ngữ lập trình sau: sơ đồ khối chức năng (FBD) sơ đồ bậc thang (LD) Cả hai đều là ngôn ngữ được xác định bởi IEC 61131-3 để lập trình PLC.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.