Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể sử dụng 140NRP95401C với mô-đun 490NRP954 hiện có để mở rộng mạng truyền thông Co-axial.

Published date: 18 tháng tư 2020

490NRP954 là một bộ lặp cáp quang đa chế độ. Do đó, nó không tương thích với mô đun lặp cáp quang đơn mode 140NRP95401C. Để mở rộng các cấu trúc liên kết hiện có được xây dựng với bộ lặp sợi quang 490NRP954, bạn có thể sử dụng mô đun bộ lặp cáp quang 140NRP95400.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.