Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

  • Default Alternative Text
Prev
Tủ điện mini pragma

lắp đặt thùng loa

MCB Box

Description
Protects your electrical distribution with style.
MCB Box MiniPragma is a robust modular enclosure (IK 07), aesthetic with innovative design; it highly suitable for a living environment integration. It offers great security (IP 40, IP 41, with accessory) thanks to the front face with a white opaque or transparent door models on all models.

Other Domae products

  • Văn bản Thay thế Mặc định Tủ điện chứa MCB

Lựa chọn trong ngày

Sẵn sàng để Chat