Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

  • Default Alternative Text
Prev
Default Alternative Text

NEO

TV and FM Socket

Description
Based on art deco and tech-chic, NEO is a breakthrough in switch design. It demonstrates horizontal thinking, with unconventional horizontal dollies and layered details, and is the first mechanical switch to use LED locators and indicators. This is the forward thinking switch for forward thinking people.
Where to buy

Other NEO products

  • hình ảnh chính neo Ổ cắm TV
  • tel neo màu bạc xám Ổ cắm Điện thoại
  • dữ liệu neo màu bạc xám Ổ cắm Dữ liệu
Next

Lựa chọn trong ngày

Sẵn sàng để Chat