Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Low Voltage Products and Systems

Busway & Cable Management

Lighting Busways

Canalis KBA

Canalis KBA

Rigid busbar trunking for lighting distribution. Prefabricated busbar trunking for lighting systems

Xem sản phẩm
Canalis KBB

Canalis KBB

Rigid busbar trunking 1 or 2 circuits for lighting distribution. Busbar trunking with 1 or 2 lighting system circuits

Xem sản phẩm

Busway

Canalis KDP

Canalis KDP

Lighting distribution. Lighting distribution

Xem chi tiết
Canalis KBX

Canalis KBX

Busbar trunking for high intensity lighting system. Busbar trunking for high intensity lighting system

Xem chi tiết
Canalis KV (KVA, KVC)

Canalis KV (KVA, KVC)

Busbars trunking for distribution 200 to 800A (compact). -

Xem chi tiết
Canalis KHF, KGF

Canalis KHF, KGF

Busbar trunking for distribution 1000 to 6300A (Air insulated). Busbar trunking for distribution 1000 to 6300A (air insulated)

Xem chi tiết
Canalis KN

Canalis KN

Busbar trunking for low power distribution 160A. Busbar trunking for low power distribution 160A

Xem sản phẩm
Canalis KT

Canalis KT

Busbar trunking for high power distribution 5000A. Busbar trunking for high power distribution 5000A

Xem sản phẩm