Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

Industrial Automation and Control

Contactors & Protection Relays

Contactors & Reversing Contactors

TeSys D

TeSys D

Contactors and reversing contactors up to 75 kW/400 V and 250 A/AC1. Contactors and reversing contactors up to 75 kW/400V and 250A/AC1

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
TeSys F

TeSys F

Contactors and reversing contactors up to 450 kW/400 V and 2100 A/AC1. Contactors and reversing contactors up to 450 kW/400 V and 2100 A/AC1

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
TeSys K

TeSys K

Contactors and reversing contactors up to 7.5kW 400/415V. -

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm

Electronic Over Current Relays

Electronic Over Current Relays

TeSys LR97D

Electronic overcurrent relays 0,3 A to 38 A. -

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm

Thermal Overload Relays

TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Thermal overload relays 0,06 kW to 5,5 kW. -

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Thermal overload relay

TeSys LRD

Thermal overload relays up to 75 kW/400 V. -

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Thermal Overload Relays

TeSys LR9

Electronic thermal overload relays with build-in alarm function from 18,5 kW to 315 kW. -

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm

Motor management system

TeSys U

TeSys U

Starter controllers up to 15 kW. -

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm

EasyPact TVS

EasyPact Contactor size 1

EasyPact TVS

range of motor starters from 6 to 630 A . EasyPact TVS is the easy choice for simplicity and flexibility

Xem sản phẩm
EasyPact TVS  control relay

EasyPact TVS control relay

Control relay with three combination of contact types: 2NO/2NC, 3NO/1NC, 4NO/0NC. .

Xem sản phẩm
EasyPact TVS  thermal overload relay

EasyPact TVS thermal overload relay

Thermal overload relays compatible with EasyPact TVS contactors up to 630A. .

Xem sản phẩm

Modular Contactors