Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Low Voltage Products and Systems

Fuse Switches

Electrical Distribution Fuse Devices

Fupact INF / ISFL / ISFT

Fupact INF / ISFL / ISFT

Switch disconnector fuses and fuse switch disconnectors from 32 A to 800 A. -

Xem sản phẩm