Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Power & Energy Monitoring System

Power Monitoring & Control Software

PowerLogic PowerView

PowerLogic PowerView

Entry range power monitoring software for data visualization and reporting. Entry range power monitoring software for data visualization and reporting

Xem sản phẩm
PowerLogic ION Enterprise V5.6

PowerLogic ION Enterprise V5.6

Power management software. Power management software for energy suppliers and consumers

Xem chi tiết
StruxureWare PowerSCADA Expert 7.30

StruxureWare PowerSCADA Expert 7.30

combining SCADA & power monitoring softwares. Fast data acquisition, control and monitoring software for electrical distribution networks

Xem chi tiết

Communications

PowerLogic EGX400

PowerLogic EGX400

Ethernet gateways. PowerLogic?? Ethernet Server

Xem chi tiết
PowerLogic EGX100

PowerLogic EGX100

Ethernet gateways. Ethernet-to-serial protocol translation gateway

Xem sản phẩm
Enerlin'X Com'X

Enerlin'X Com'X

Energy servers and data loggers. Comprehensive views of energy consumption, enabling energy efficiency actions

Một phần của EcoStruxure
Xem sản phẩm
Link150

Link150

Ethernet gateway. For simple, cost-effective serial-to-Ethernet connectivity

Một phần của EcoStruxure
Xem chi tiết

Basic multi-function metering

PowerLogic ION6200

PowerLogic ION6200

Panel meters for feeders or tenant space. Basic power and energy meter for feeders, loads or tenant space

Một phần của PowerLogic
Xem chi tiết
PowerLogic PM5000 series

PowerLogic PM5000 series

Compact, versatile power meters for energy cost and basic network management applications. High-end cost management capabilities in an affordable meter

Một phần của PowerLogic
Xem sản phẩm
EasyLogic PM2000 series

EasyLogic PM2000 series

Multifunction power and energy meters. The easy choice for energy cost management applications in commercial buildings and SME industries

Một phần của Easy Series
Xem sản phẩm
PM9

PM9

DIN-rail mounted energy meter for LV networks. DIN rail PowerLogic power-monitoring unit for LV networks

Xem chi tiết

Basic energy metering

EasyLogic EM1000 series

EasyLogic EM1000 series

Flush-mount energy meter for load monitoring. -

Một phần của Easy Series
Xem sản phẩm

Basic panel metering

EasyLogic DM1000/DM3000 series

EasyLogic DM1000/DM3000 series

digital panel meters. -

Một phần của Easy Series
Xem sản phẩm
Power Meter DM6000

Power Meter DM6000

Digital volt amp frequency (VAF) meters. Digital panel meter

Một phần của Easy Series
Xem sản phẩm
CI

CI

DIN-rail mounted impulse counter. Acti 9 analog impulse counter for basic panel instrumentation

Một phần của PowerLogic
Xem sản phẩm
Analog

Analog

Panel & DIN-rail mounted Ammeters and Voltmeters. PowerLogic and Acti 9 analog ammeters and voltmeters for basic panel instrumentation

Một phần của PowerLogic
Xem sản phẩm
CH

CH

Panel & DIN-rail mounted hour counters. PowerLogic and Acti 9 analog hour counters for basic panel instrumentation

Một phần của Easy Series
Xem sản phẩm
Digital AMP / VLT/ FRE

Digital AMP / VLT/ FRE

DIN-rail mounted ammeter - voltmeter - frequencemeter. Acti 9 digital ammeters, voltmeters and frequency meters for basic panel instrumentation

Xem sản phẩm

Advanced metering

ION7550/ION7650

ION7550/ION7650

High performance meters for utility networks, mains or critical loads on HV/LV networks. Energy and power quality meter for utility network, mains or critical loads

Một phần của PowerLogic
Xem sản phẩm
PowerLogic CM3000

PowerLogic CM3000

High performance meters for mains, feeders or sensitive loads on HV/LV networks. PowerLogic power-monitoring units for HV and LV networks

Xem chi tiết
PowerLogic CM4000

PowerLogic CM4000

High performance meters for mains or critical loads on HV/LV networks. PowerLogic power-monitoring units for HV and LV networks

Xem chi tiết

Advanced utility metering

ION8800

ION8800

IEC/DIN rack-mount meters for utility network monitoring. Energy and power quality meter for utility network monitoring

Một phần của PowerLogic
Xem sản phẩm

Intermediate metering

ION7300

ION7300

Highly-configurable meters for feeders or critical loads. Compact energy and power quality meters for feeders or critical loads

Xem chi tiết
PowerLogic PM8000 series

PowerLogic PM8000 series

Simplifying power quality, maximizing versatility. Compact, high-performance meters for cost and network management applications on feeders and critical loads

Một phần của PowerLogic
Xem sản phẩm
PM800

PM800

Compact, modularly flexible meters for feeders or critical loads. 96x96mm PowerLogic power-monitoring units for HV and LV networks

Xem chi tiết

Multi-circuit metering

ME

ME

DIN-rail mounted Watt-hour meters. DIN rail digital watt-hour meters

Xem sản phẩm

Current Transformers

TI

TI

Current transformers. CT current transformers

Một phần của PowerLogic
Xem sản phẩm

EasyLogic energy meters

EasyLogic EM1000 series

EasyLogic EM1000 series

Flush-mount energy meter for load monitoring. -

Một phần của Easy Series
Xem sản phẩm

Counters

IM100/UM100

IM100/UM100

Digital voltmeter. Flush-mounted digital ammeters and voltmeters

Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có câu hỏi, khiếu nại hay phản hồi muốn gửi đến để chúng tôi cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho bạn với Schneider Electric không?

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.

Bạn cần thông tin?

Truy cập phần nguồn lực và tìm kiếm công cụ và tài liệu hữu ích nhất về tất cả sản phẩm của chúng tôi
So sánh sản phẩm: /