Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Building Automation and Control

Power & Energy Monitoring System

Power Monitoring & Control Software

PowerLogic PowerView

PowerLogic PowerView

Entry range power monitoring software for data visualization and reporting. Entry range power monitoring software for data visualization and reporting

Xem sản phẩm

Communications

PowerLogic EGX100

PowerLogic EGX100

Ethernet gateways. Ethernet-to-serial protocol translation gateway

Xem sản phẩm
Enerlin'X Com'X

Enerlin'X Com'X

Energy servers and data loggers. Comprehensive views of energy consumption, enabling energy efficiency actions

Xem sản phẩm
Link150

Link150

Ethernet gateway. For simple, cost-effective serial-to-Ethernet connectivity

Xem sản phẩm

Basic multi-function metering

PowerLogic ION6200

PowerLogic ION6200

Panel meters for feeders or tenant space. Basic power and energy meter for feeders, loads or tenant space

Xem chi tiết
PowerLogic PM5000 series

PowerLogic PM5000 series

Compact, versatile power meters for energy cost and basic network management applications. High-end cost management capabilities in an affordable meter

Xem sản phẩm
EasyLogic PM2000 series

EasyLogic PM2000 series

Multifunction power and energy meters. The easy choice for energy cost management applications in commercial buildings and SME industries

Xem sản phẩm

Basic panel metering

CI

CI

DIN-rail mounted impulse counter. Acti 9 analog impulse counter for basic panel instrumentation

Xem sản phẩm
Analog

Analog

Panel & DIN-rail mounted Ammeters and Voltmeters. PowerLogic and Acti 9 analog ammeters and voltmeters for basic panel instrumentation

Xem sản phẩm
CH

CH

Panel & DIN-rail mounted hour counters. PowerLogic and Acti 9 analog hour counters for basic panel instrumentation

Xem sản phẩm
Digital AMP / VLT/ FRE

Digital AMP / VLT/ FRE

DIN-rail mounted ammeter - voltmeter - frequencemeter. Acti 9 digital ammeters, voltmeters and frequency meters for basic panel instrumentation

Xem sản phẩm

Advanced metering

ION7550/ION7650

ION7550/ION7650

High performance meters for utility networks, mains or critical loads on HV/LV networks. Energy and power quality meter for utility network, mains or critical loads

Xem sản phẩm
PowerLogic CM4000

PowerLogic CM4000

High performance meters for mains or critical loads on HV/LV networks. PowerLogic power-monitoring units for HV and LV networks

Xem chi tiết

Advanced utility metering

ION8800

ION8800

IEC/DIN rack-mount meters for utility network monitoring. Energy and power quality meter for utility network monitoring

Xem sản phẩm

Intermediate metering

ION7300

ION7300

Highly-configurable meters for feeders or critical loads. Compact energy and power quality meters for feeders or critical loads

Xem chi tiết
PowerLogic PM8000 series

PowerLogic PM8000 series

Simplifying power quality, maximizing versatility. Compact, high-performance meters for cost and network management applications on feeders and critical loads

Xem sản phẩm

Current Transformers