Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Power Circuit breakers & Switches

Molded Case Circuit Breaker

Compact NSXm

Compact NSXm

Up to 160 A molded-case circuit breakers. ComPact NSXm is the smallest size molded case circuit breaker (MCCB) in the ComPact NSX range. With its convenient design, it can easily accommodate applications from 16 to 160 A. Available with integrated earth leakage protection.

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Compact NSX molded case circuit breakers (MCCB) 250 H 4P with Micrologic Vigi 7.2 E

Compact NSX <630A

MCCB from 100 to 630 A combining best in class protection functions with advanced energy management capabilities. ComPact NSX is a full range of high performance molded case circuit breakers (MCCB) in 2 frame sizes designed to meet your needs from thermal-magnetic to advanced MicroLogic trip units. This range features integrated earth leakage protection.

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Compact NS > 630A

Compact NS > 630A

Molded case circuit breakers from 630 to 3200A. ComPact NS is a range of molded case circuit breakers (MCCB) with embedded MicroLogic control units for built-in power & energy metering. The solution covers ratings from 630 to 3200 A.

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
PowerPact B Multistandard molded case circuit breaker (MCCB) 3-pole

PowerPact B Multistandard

Multistandard molded case circuit breakers from 15 to 125 A. PowerPact B - Multistandard molded case circuit breakers from 15 to 125 A

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm
EasyPact

EasyPact

MCCB with fixed settings, rated for 15 to 400 A, ideal for simple applications in smaller buildings. Molded-case circuit breakers (MCCB) with fixed settings, rated from 15 to 630 A, ideal for simple applications in small to medium-sized buildings

Một phần của Easy Series
Xem sản phẩm
EasyPact CVS

EasyPact CVS

MCCB with adjustable settings, rated for 100 to 630 A, ideal for applications in small to medium sized buildings. Molded-case circuit breakers (MCCB) with adjustable settings, rated from 16 to 630 A, ideal for applications in small to medium-sized buildings.

Một phần của Easy Series
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Compact NS < 630A

Compact NS < 630A

Molded case circuit breakers from 100 to 630 A. -

Xem sản phẩm
Compact NSF/NSJ

Compact NSF/NSJ

Molded case circuit breakers from 100 to 600 A - UL489 listed. -

Xem sản phẩm

Interfaces and gateways

Enerlin’X IFE, EIFE, IFM

Enerlin’X IFE, EIFE, IFM

Interface and gateway for Ethernet and Modbus-SL communication. Enerlin’X IFE, EIFE, IFM interfaces enables Masterpact, PowerPact, and Compact circuit breakers to be connected to an Ethernet or Modbus-SL network

Một phần của EcoStruxure
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Enerlin'X Input/Output (I/O) application module

Enerlin’X I/O

Input/Output Application Module for One Circuit Breaker for cradle management, circuit breaker control and more. Enerlin’X I/O for LV circuit breakers is part of the ULP system with built-in functionalities. It can be used for various predefined and user defined applications with Masterpact, PowerPact, and Compact circuit breakers.

Một phần của EcoStruxure
Xem sản phẩm

High Current Air Circuit Breakers

Masterpact MTZ

Masterpact MTZ

High current air circuit breakers up to 6300 A embedding advanced digital technologies. Future Ready Masterpact MTZ is a comprehensive range of air circuit breakers designed to protect electrical systems from damage caused by overloads, short circuits and equipment ground faults. Masterpact MTZ embeds advanced digital technologies and Micrologic X control units helping to contribute to safety and energy efficiency.

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Masterpact NW

Masterpact NW

High current air circuit breakers from 800 to 6300 A. MasterPact NW is a comprehensive range of air circuit breakers designed to protect electrical systems from damage caused by overloads, short circuits and equipment ground faults. Embedding MicroLogic control units, it contributes to safety and energy efficiency. The range covers ratings from 800 to 6300 A in two different sizes.

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Masterpact NT

Masterpact NT

High current air circuit breakers from 630 to 1600 A. MasterPact NT is a comprehensive range of air circuit breakers designed to protect electrical systems from damage caused by overloads, short circuits and equipment ground faults. Embedding MicroLogic control units, it contributes to safety and energy efficiency. The range covers ratings from 630 to 1600 A in one unique compact size.

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Masterpact NT/NW UL 489 listed

Masterpact NT/NW UL 489 listed

High current air circuit breakers 800 to 5000 A. -

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm
Masterpact NT - NW Navy

Masterpact NT - NW Navy

High current air circuit breakers for Navy applications 630 to 4000A. -

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm
EasyPact MVS

EasyPact MVS

ACB rated for 800 to 4000 A, ideal for installation on the incomers of electrical switchboard in a diverse range of buildings. EasyPact MVS is a range of LV power circuit breakers and switch-disconnectors designed to optimize cost and contribute to the safety and reliable performance of your electrical distribution network. The solution covers ratings from 800 to 4000 A in one single frame size.

Một phần của Easy Series
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Micrologic electronic control units for Masterpact and Compact NS

Micrologic

Control units for Masterpact NT/NW and Compact NS630b to 3200. -

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm

Electrical Distribution Switches

Interpact INS/INV switches

Interpact INS/INV switches

Switch disconnectors from 200 A to 2500 A. -

Xem sản phẩm
Compact  INS/INV

Compact INS/INV

Switch disconnectors from 40 A to 2500 A. ComPact INS/INV switch disconnectors optimize your switchboard, ensuring total coordination with all Schneider Electric circuit breakers.

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
ComPact NSX NA - Switch Disconnector

Compact NSX NA

Switch disconnectors from 100 to 630A. ComPact NSX NA switch disconnectors are designed to provide reliable isolation switching. The solution has the same footprint as ComPact NSX circuit breakers and comes with compatible accessories up to 630 A.

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Compact NS > 630A

Compact NS switches-disconnectors

Switch disconnectors with free-tripping 80 to 3200 A. The ComPact NS NA switch disconnector provides high performance in a convenient size. It is suitable both as an incomer or as a feeder for manual or remote electrical installation operation.

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm
Masterpact Switch-disconnectors

Masterpact Switch-disconnectors

High current switch disconnectors from 630 A to 6300 A. -

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm
ComPact NSXm NA swtich disconnector

Compact NSXm NA

Switch disconnectors from 50 to 160 A. Compact NSXm NA switch disconnectors are designed to provide reliable isolation switching. The range has the same footprint as Compact NSXm circuit breakers with compatible accessories up to 160 A.

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm

Motor Circuit Breakers & Switches

Compact NS80H MA

Compact NS80H MA

Molded case circuit breakers for motor protection up to 37 kW. -

Xem sản phẩm

Residual Current Relays

Vigirex  RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

Residual Current Relays and Toroids. Residual current relays and toroids

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm

Source Changeover Switches

Interpact INS/INV

Interpact INS/INV

Source changeovers from 40 A to 6300 A. -

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm

Protection for Photovoltaic Applications

Compact NSX DC & DC PV

Compact NSX DC & DC PV

Low voltage molded case circuit breakers and switch disconnectors dedicated for direct current (DC) applications including photovoltaic (PV) installations up to 1500 A. Compact NSX DC & DC PV is a range of molded case circuit breakers and switch disconnectors, easy to install, optimized for ideal size and breaking capacities dedicated for direct current applications.

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có câu hỏi, khiếu nại hay phản hồi muốn gửi đến để chúng tôi cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho bạn với Schneider Electric không?

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.

Bạn cần thông tin?

Truy cập phần nguồn lực và tìm kiếm công cụ và tài liệu hữu ích nhất về tất cả sản phẩm của chúng tôi
So sánh sản phẩm: /