Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Pushbuttons, Switches, Pilot Lights, Control stations & Joysticks

22 mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony XB4/XB5 for harsh environments

Harmony XB4/XB5 for harsh environments

Ø 22 mm pushbuttons, for harsh environment. -

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm
CMA-CMV

CMA-CMV

Panel & DIN-rail mounted modular selector switches. PowerLogic and Acti 9 modular selector switches for ammeters and voltmeters

Một phần của Easy Series
Xem sản phẩm
Harmony XB4

Harmony XB4

Ø 22 mm metal pushbuttons, switches, pilot lights. Chromium plated metal bezel pushbuttons, switches and pilot lights, Ø 22 mm.

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Harmony XB5

Harmony XB5

Ø 22 mm plastic pushbuttons, switches, pilot lights. Round and square plastic bezel pushbutton switches and pilot lights, Ø 22.

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Harmony XB7

Harmony XB7

Ø 22-25 mm monolithic pushbuttons, switches, pilot lights. The Harmony XB7 range of Ø 22 mm plastic pushbuttons and pilot lights offers a monolithic, optimized design that provides complete functions in a single part number, simplifying ordering and installation in electrical distribution and machine applications.

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
 Harmony Easy XA2E

Harmony Easy XA2E

Harmony XA2E - Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights. The cost effective, reliable and ergonomic solution for your control and signalling applications.

Xem sản phẩm

30 mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony 9001 K

Harmony 9001 K

Ø 30 mm metal pushbuttons, switches, pilot lights. Chromium plated metal bezel buttons and indicators, Ø 30 mm

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Harmony 9001 SK

Harmony 9001 SK

Ø 30 mm plastic pushbuttons, switches, pilot lights. Ø  30 mm plastic pushbuttons, switches, pilot lights

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm

8 and 16mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony XVL

Harmony XVL

Ø 8-12 mm plastic pilot lights. LED pilot lights Ø 8, Ø 12.

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm
Harmony XB6

Harmony XB6

Ø 16 mm plastic pushbuttons, switches, pilot lights. Pushbuttons, switches and pilot lights with plastic bezel Ø 16 mm

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Harmony K

Harmony K

Ø 16-22 mm cam switches (from 10 to 150A). Cam switches (up to 150A)

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm

Safety Switches

Harmony XB5S

Harmony XB5S

Biometric switches Ø 22 mm. Biometric switches Ø  22 mm

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm
Preventa XY2 SB

Preventa XY2 SB

Two-hand control station. Two-hand control station

Xem sản phẩm
Harmony XB4 ATEX D

Harmony XB4 ATEX D

Ø 22 mm metallic signaling units for explosive atmospheres. Ø 22 metallic signalling units, for explosive atmospheres

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm

Safety Switches

Harmony XB5R

Harmony XB5R

Ø 22 mm wireless and batteryless pushbuttons. Installation made easy with wireless pushbuttons – Harmony XB5R - the art of simplicity

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm
Harmony eXLhoist

Harmony eXLhoist

Wireless industrial remote control. The Harmony eXLhoist industrial remote control is part of a complete range of devices designed for intuitive and safe operation in hoisting and material handling applications.

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm

Joystick controllers and controller stations

Harmony XK

Harmony XK

Joystick controllers and controller stations & desks. Joystick controllers and controller stations & desks

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm

Control Stations and Enclosures

Harmony XALD, XALK

Harmony XALD, XALK

Plastic control stations and enclosures for Ø 22 mm plastic signaling units (XB5). Plastic control stations for control and signalling units Ø 22 from the Harmony® XB5 range

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Harmony XALE

Harmony XALE

Plastic control stations and enclosures for Ø 22 mm plastic monolithic signaling units (XB7). Plastic the XALE Optimum control stations, for Ø 22 control and signalling units Harmony® XB7

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm
Harmony XALG

Harmony XALG

Plastic enclosures for severe environments for Ø 22 mm plastic signaling units (XB5). Plastic control station enclosures XALG for severe environments for Ø 22 control and signalling units Harmony® XB5

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm
XAM, XAP

XAM, XAP

Metal enclosures, for Harmony XB4. Metal enclosures for Ø 22 mm control and signaling units

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm
Harmony XAC-A

Harmony XAC-A

Pendant control stations for Ø 22 mm plastic signaling units. Pendant control stations for auxiliary circuits, equipped with 2 to 12 Ø 22 mm buttons

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm
Harmony XALF

Harmony XALF

Lift inspection stations for Ø 22 mm plastic signaling units. Control stations dedicated to lift maintenance

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm
Control Stations and Enclosures

Profil

Front panels with signaling units. Modular front panels for Harmony Style 4 and Style 5 control and signalling units, Ø 22 mm

Xem chi tiết
Harmony XAW ATEX D

Harmony XAW ATEX D

Complete stations metal or plastic for explosive atmospheres. Metal or plastic complete stations for explosive atmospheres

Một phần của Harmony
Xem sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có câu hỏi, khiếu nại hay phản hồi muốn gửi đến để chúng tôi cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho bạn với Schneider Electric không?

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.

Bạn cần thông tin?

Truy cập phần nguồn lực và tìm kiếm công cụ và tài liệu hữu ích nhất về tất cả sản phẩm của chúng tôi
So sánh sản phẩm: /