Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Room Air Conditioners

Wall-mounted units for outdoor installation for mission critical applications

Uniflair Wall Mount Room Cooling

Wall-mounted units for outdoor installation for mission critical applications. Rapidly deployable packaged systems to quickly address cooling needs of IT or telecom environments

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm
Split system units and integrated free-cooling systems for outdoor installations

Uniflair Ceiling Mounted Split Room Cooling

Split system units and integrated free-cooling systems for outdoor installations. Space saving, overhead precision cooling

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm
Wall mounted units for indoor installation for mission critical applications

Uniflair Monoblock Room Cooling

Wall mounted units for indoor installation for mission critical applications. Rapidly deployable packaged systems to quickly address cooling needs of IT or telecom environments

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm
Perimeter cooling for medium and large data center environments

Uniflair Med/Large Room Cooling

Perimeter cooling for medium and large data center environments. Efficient room cooling with a low cost of ownership.

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm
Flexible, perimeter cooling for smaller IT environments

Uniflair Small Room Cooling

Flexible, perimeter cooling for smaller IT environments. Efficient room cooling with a low cost of ownership.

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm

Close Coupled Air Conditioners

Close-coupled, chilled water cooling for medium to large data centers

Uniflair Chilled Water InRow Cooling

Close-coupled, chilled water cooling for medium to large data centers. The predictable solution for an unpredictable environment.

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm
Close-coupled, air, water, and glycol cooling for closets, server rooms, and data centers

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling

Close-coupled, air, water, and glycol cooling for closets, server rooms, and data centers. The predictable solution for an unpredictable environment.

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm
Options to optimize the performance or functionality of row cooling products

Uniflair InRow Cooling Accessories

Options to optimize the performance or functionality of row cooling products. The predictable solution for an unpredictable environment.

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm

Air Distribution

Air distribution systems for power dense racks and low pressure areas APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Rack Air Distribution

Air distribution systems for power dense racks and low pressure areas. Rapidly deployable solutions to quickly address hot spots in existing IT environments.

Xem sản phẩm
Air ventilation for wiring closets APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Room Air Distribution

Air ventilation for wiring closets. The most cost effective way to lower the temperature in a wiring closet by up to 40ºF (22ºC).

Xem sản phẩm
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level. APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Netshelter Data Center Containment

Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level. Intelligent air containment solutions that protect critical IT equipment and personnel.

Một phần của NetShelter
Xem sản phẩm

Chillers and Heat Rejection

Air-cooled Chillers with axial fans for outdoor installation for mission critical applications

Uniflair Air Cooled Chillers

Air-cooled Chillers with axial fans for outdoor installation for mission critical applications. The all-in-one integrated chilled water solution for data center cooling.

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm
Specifically engineered heat rejection for row and room cooling products

Uniflair Air Cooled Condensers

Specifically engineered heat rejection for row and room cooling products. System matched to maximize the availability of Row and Room cooling systems.

Xem sản phẩm
Heat removal designed to use water or glycol for row and room cooling systems

Uniflair Fluid Coolers

Heat removal designed to use water or glycol for row and room cooling systems. System matched to maximize the availability of Row and Room cooling systems.

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm
Flexible chillers for installation where the airflow must be ducted

Uniflair Ducted Chillers

Flexible chillers for installation where the airflow must be ducted. The all-in-one integrated chilled water solution for data center cooling.

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm
Water-cooled chillers for large water-cooled applications to be combined with remote dry-coolers, cooling towers, or remote condensers

Uniflair Water Cooled Chillers

Water-cooled chillers for large water-cooled applications to be combined with remote dry-coolers, cooling towers, or remote condensers. The all-in-one integrated chilled water solution for data center cooling.

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm
Free cooling chillers with axial fans and integrated free-cooling system for continuous operation applications

Uniflair Free Cooling Chillers

Free cooling chillers with axial fans and integrated free-cooling system for continuous operation applications. The all-in-one integrated chilled water solution for data center cooling.

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm

Modular Access Floor

Modular Access Floor solutions for technical rooms and datacenters.

Uniflair Technical Flooring

Modular Access Floor solutions for technical rooms and datacenters. High load capacity with easy and flexible installation system.

Một phần của Uniflair
Xem chi tiết

Air Economizers

Ultra-efficient economizer units that consume zero white space and allow more power to IT

Uniflair Indirect Air Economizers

Ultra-efficient economizer units that consume zero white space and allow more power to IT. Cooling to maximize value for the cloud

Một phần của Uniflair
Xem sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có câu hỏi, khiếu nại hay phản hồi muốn gửi đến để chúng tôi cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho bạn với Schneider Electric không?

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.

Bạn cần thông tin?

Truy cập phần nguồn lực và tìm kiếm công cụ và tài liệu hữu ích nhất về tất cả sản phẩm của chúng tôi
So sánh sản phẩm: /