Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Rack Power Distribution

Easy Basic PDU provide reliable rack power distribution units (PDU) that offer more than a power strip for server rack and network rack solutions.

Easy Basic Rack PDU

Easy Basic PDU provide reliable rack power distribution units (PDU) that offer more than a power strip for server rack and network rack solutions. Reliable, easy to use and highly cost-effective PDU.

Xem chi tiết
Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) provide advanced load monitoring combined with remote on/off switching control of individual outlets for power cycling, delayed power sequencing, and outlet use management. APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

NetShelter Switched Rack PDUs

Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) provide advanced load monitoring combined with remote on/off switching control of individual outlets for power cycling, delayed power sequencing, and outlet use management. Giving you the control of your rack IT equipment

Một phần của NetShelter
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Metered-by-outlet Rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of each individual outlet to empower IT professionals with the necessary tools for advanced data center energy management. APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs

Metered-by-outlet Rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of each individual outlet to empower IT professionals with the necessary tools for advanced data center energy management. World leader in Rack Power Distribution now with Metering-by-Outlet!

Một phần của NetShelter
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Metered rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of connected loads. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur. APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

NetShelter Metered Rack PDUs

Metered rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of connected loads. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur.. Keeping your eye open for unplanned overloads

Một phần của NetShelter
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Reliable rack power distribution APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

NetShelter Basic Rack PDUs

Reliable rack power distribution. Our best value rack PDU

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Wide selection of Rack PDU power cords for a variety of IT equipment. APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

NetShelter Power Cords

Wide selection of Rack PDU power cords for a variety of IT equipment. Locking IEC power cords for the IT environment

Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Cord retention brackets and vertical-mount bracket kits to complete rack power distribution solutions APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Rack PDU Accessories

Cord retention brackets and vertical-mount bracket kits to complete rack power distribution solutions. Acccessories support a variety of third party racks and cord retention applications to maintain compatibility with NetShelter racks and cabinets.

Xem sản phẩm

Row Power Distribution

Configured to order, factory assembled power distribution units for IT equipment in any size data center or high density zone APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Configurable Power Distribution

Configured to order, factory assembled power distribution units for IT equipment in any size data center or high density zone. The easy-to-deploy PDU for data centers with custom requirements

Một phần của Galaxy
Xem sản phẩm
True redundancy and exceptional high reliability for automatic transfer between power sources APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

MGE Static Transfer Switches

True redundancy and exceptional high reliability for automatic transfer between power sources. Critical power distribution without compromise

Xem sản phẩm
Modules and Accessories to upgrade and expand the modular power distribution units. APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Modular Power Accessories

Modules and Accessories to upgrade and expand the modular power distribution units. The easiest method to bring ultra-high efficiency and scalability to power distribution units in demanding, business-critical applications.

Xem sản phẩm
Agile, Safe, Efficient Power distribution system for IT equipment in any size data center or high density zone APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Modular Power Distribution

Agile, Safe, Efficient Power distribution system for IT equipment in any size data center or high density zone. Scalable and efficient 3-phase power distribution management.

Một phần của Galaxy
Xem sản phẩm

Transfer Switches

Provides redundant rack mount power to single-corded equipment. APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Rack-mount Automatic Transfer Switches (ATS)

Provides redundant rack mount power to single-corded equipment. The only manageable transfer switch in 1U

Xem sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có câu hỏi, khiếu nại hay phản hồi muốn gửi đến để chúng tôi cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho bạn với Schneider Electric không?

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.

Bạn cần thông tin?

Truy cập phần nguồn lực và tìm kiếm công cụ và tài liệu hữu ích nhất về tất cả sản phẩm của chúng tôi
So sánh sản phẩm: /