Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Uninterruptible Power Supply (UPS)

Computer and Peripheral

APC RS APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

APC RS

High Performance Battery Backup & Protection for Business Computers. Best solution for poor power regions and applications requiring longer runtimes.

Xem chi tiết
Back-UPS APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Back-UPS

Battery Backup & Surge Protector for Electronics and Computers. Peace of mind from the world's most trusted UPS.

Một phần của Back-UPS
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Back-UPS Pro APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Back-UPS Pro

High Performance Computer and Electronics UPS for Premium Power Protection. Peace of mind from the world's most trusted UPS.

Một phần của Back-UPS
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Back-UPS SX3

Back-UPS SX3

Battery Backup & Surge Protector for Electronics and Computers. Schneider Electric battery backup and surge protection for sensitive electronics in harsh power environments

Một phần của Back-UPS
Xem sản phẩm

Home UPS

Back-UPS BI APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Back-UPS BI

High performance backup power UPS for business appliance and lighting applications. Peace of mind from the world's most trusted UPS.

Một phần của Back-UPS
Xem chi tiết Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm
Back-UPS HI APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Back-UPS HI

High performance home appliance and lighting UPS. Peace of mind from the world's most trusted UPS.

Một phần của Back-UPS
Xem chi tiết Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm

Special Applications

Global Deployment APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Global Deployment

Intelligent and efficient power protection enabling multi-regional deployment. Transcontinental solutions for global deployment.

Xem sản phẩm

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.